KRYZYS nie tylko DLA RZECZNIKA

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE objęte klauzulą poufności

GDZIE JEST KRYZYS- TAM SĄ MEDIA,  GDZIE SĄ MEDIA - TAM JEST KRYZYS...

Zajęcia mają przygotować osoby reprezentujące firmę na zewnątrz do sprawnego przekazywania informacji, definiowania kryzysów, umiejętności zachowania w sytuacjach niestandardowych, rozpoznawania zagrożeń. Uczestnicy poznają fazy kryzysu i przyczyny rozszerzania się kryzysów., a także  sposoby  reagowania na kampanie negatywne. Podczas zajęć ujawnione zostaną zasady  funkcjonowania redakcji informacyjnej w czasie kryzysu - co przygotowanie  przekazu. Pokazane  zostaną kulisy pracy dziennikarzy i techniki przygotowywania przez nich relacji . 

SZYBKIE PRZEKAZYWANIE RZECZOWYCH KOMUNIKATÓW MEDIALNYCH TO SUKCES.                                                                                                                                     Ćwiczenia są realizowane na scenariuszach potencjalnych zagrożeń, a wypracowane komunikaty  pozwolą w przyszłości na sprawną reakcję.         

 Przebieg zajęć: Szkolenie zawiera interaktywnych wykład, wsparty szeregiem prezentacji audiowizualnych, filmów oraz moderowaną dyskusją. Dominująca część zajęć to warsztaty z kamerą i praca na określonych scenariuszach potencjalnych kryzysów w firmie. 

Uczestnicy realizują wybrane ćwiczenia potencjalnych sytuacji kryzysowych:

 • napisanie krótkiego komunikatu dla dziennikarzy,
 • składania oświadczenia w sytuacji ataku medialnego - ćwiczenie z udziałem asystenta czyli media guarda i odmowa odpowiedzi na  pytania
 • składanie oświadczenia po ustalenia zasad nagrania, 
 • nagranie oświadczenia na swojej stronie internetowej
 • briefing czyli przekaz komunikatu i zgoda na kilka pytań
 • rozmowy na antenie w sytuacji konfrontacji z innym uczestnikiem rozmowy- konfrontacja na antenie
 • rozmowy z dziennikarzem podczas transmisji z miejsca zdarzenia - tzw "live"
 • rozmowa z miejsca zdarzenia za pośrednictwem łącz np internetowych- łączenie ze studiem
 • nagranie "setek"  czyli wywiadu do programu informacyjnego z próbą manipulacji tendencyjnymi pytaniami - z udziałem media guarda
 • krótki komunikat " setkowy" wypowiadany  w formie  "zdartej płyty"
 • konferencji prasowej np. z agresywnymi uczestnikami,
 • rozmowy w studiu np. z napastliwym dziennikarzem.
 • spotkanie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych

NIE LICZ NA TO, ŻE SIĘ MEDIA NIE DOWIEDZĄ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Copyright (c) eSeMedia. All rights reserved.