SZTUKA MÓWIENIA I BUDOWANIA INFORMACJI- program autorski

SZKOLENIE OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE

zajęcia indywidualne i dla grup

 Zajęcia  dedykowane ludziom, którzy  prowadzą prezentacje lub  wykłady. Kurs ma przygotować do wystąpień publicznych, nie tylko przed kamerami, zdefiniować i usunąć podstawowe   wady dykcyjne,. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się  budować  wypowiedzi o określonej długości, dobrze je artykułować i zdecydowanie zakończyć.  To nie tylko zajęcia dykcji , ale także wzmocnienie poczucia własnej wartości i poznanie swoich  ukrytych możliwości.

CEL

 • poprawienie dykcji i ekspresji mowy.
 • poznanie zasad prawidłowego dysponowania głosem, artykulacji, tempa i rytmu wypowiedzi
 • opanowanie  podstawowych  umiejętności kontroli  emocji, oddechu i  mowy  podczas  wystąpień publicznych
 • przygotowanie się do publicznych wystąpień przed kamerą i mikrofonem,
 • udoskonalenie umiejętności  komunikowania  się  oraz  wzmacniania kontaktu ze słuchaczami
 • nauka sposobów konstrukcji swobodnej wypowiedzi podczas prezentacji, expose', komentarza, relacji, itp. od “setki’ do panelu - poznanie różnych rodzajów wystąpień,
 • nauczyć się  jak przekonać słuchaczy i jak być wiarygodnym podczas wystąpienia

TEMATY REALIZOWANE DLA GRUPY UCZESTNIKÓW : 

 • Wprowadzenie do tematyki dykcji i ekspresji mowy
 • Rady radiowców- praca z mikrofonem
 • Ćwiczenia budowy krótkiej wypowiedzi -  doświadczenie dziennikarskie
 • Poznanie techniki oddychania podczas  występu publicznego
 • Nauka  stawiania kropek i grania pauzą
 • Akcentowanie  słów i  znajdowanie  kluczowego słowa w zdaniu
 • Ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, rezonacyjne. 
 • Rozgrzewka dykcyjna stosowana przez aktorów

WARSZTATY :Uczestnicy będą mieli możliwość   wystąpienia przed kamerą oraz  pracy z mikrofonem. Analiza nagrań   będzie polegała na  wydobywaniu przede wszystkim mocnych stron uczestników, ma motywować i zachęcać do  dalszej pracy. 

FORMUŁA ZAJĘĆ: Prowadzący będzie realizował kolejne elementy szkolenia według prezentacji multimedialnej i analizy nagrań uczestników.  Prowadzący podzieli się  swoimi doświadczeniami i pokaże jak należy bawić się i operować własnym głosem podczas występu publicznego

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

USTAWIAJĄCE APARAT MOWY DO CZYSTEGO WYMAWIANIA GŁOSEK, ARTYKULACJI i  NOŚNOŚCI- według ćwiczeń realizowanych m.in. w  PWST w Warszawie,  podczas 6 lat  pracy w Teatrze Polskim w Warszawie oraz podczas zajęć z Katarzyną Zachwatowicz i Janiną Godlewską-Bogucką.

TRENING INDYWIDUALNY:

 • rozgrzewka  dykcyjna i rozluźnienie aparatu mowy
 • ćwiczenia artykulacyjne, układanie języka, oddech
 • głośne czytanie , umiejętność stawiania kropek,  akcentów, zawieszania głosu, czytania frazami
 • wywiad  przed kamera i mikrofonem- analiza nagrania 
 • przygotowanie do przemówienia lub konkretnego wystąpienia publicznego
Copyright (c) eSeMedia. All rights reserved.