Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Szanowny Panie Redaktorze,

w imieniu Prezesa Sądu Apelacyjnego i własnym chciałem jeszcze raz podziękować Panu za przeprowadzenie bardzo interesującego i przydatnego szkolenia dla każdego z sędziów, mających kontakt z mediami. Zamieszczam również poniżej wpis, który- jeżeli uzna Pan za stosowne, proszę zamieścić na swojej stronie internetowej jako rekomendację dla innych , chcących zorganizować podobne zajęcia.

 Pan redaktor Sławomir Matczak przeprowadził całodniowe szkolenie dla rzeczników prasowych sądów: Apelacyjnego w Gdańsku, rzeczników prasowych sądów okręgowych oraz prezesów sądów rejonowych. Szkolenie to przeprowadzone zostało w niezwykle profesjonalny i interesujący sposób, połączone było z zajęciami warsztatowymi, podczas których każdy uczestnik mógł wypowiedzieć się “do kamery” , a następnie obejrzeć zarejestrowany materiał i zweryfikować swoje zachowanie. Uczestniczący w szkoleniu sędziowie bardzo wysoko ocenili zarówno przygotowanie szkolenia , jak i zaangażowanie oraz profesjonalizm Pana Redaktora. W ocenie uczestników szkolenia pozwoliło im ono na udoskonalenie swoich kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania funkcji rzecznika prasowego.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Włodzimierz Brazewicz kierownik szkolenia

GDAŃSK maj 2014

Copyright (c) eSeMedia. All rights reserved.