TVarz Inform@cji

Poradnik Medialny  ma być skierowany zarówno dla tych, którzy muszą  stawać przed kamerą jak i dla tych, którzy zamierzają przygotowywać się do zawodu dziennikarza -by zawód stał się zawodem a nie zawodem. Będę pokazywał prawdziwą TVarz Informacji- tę którą znam , czyli dzielił się doświadczeniami  z dziennikarskiego  szlaku.  

Rzemieślnik medialny, który nie zgadza się na  to co się dzieje  w mediach, na upadek zawodu, prestiżu,na brak zrozumienia dla słowa-misja i szacunku dla widzów i rozmówców .

 To prawda  - jak pisał   Ryszard Kapuścinski-  na rynku są dziennikarze i pracownicy mediów. Ci drudzy zrobią  to  czego od nich wymaga redakcja czy pracodawca, są  źle przygotowani do pracy zarówno merytorycznie jak i etycznie, jadą na wywiad z tezą, którą  chcą  szybko udowodnić, bez  względu na konsekwencje dla bohaterów reportażu. Jest ich coraz więcej.  Teraz pojawili sie   propagandyści lub po prostu medialni prowokatorzy z którymi trzeba umieć dawać sobie radę..

Może najwyższy czas, by ujawnić tajemnice warsztatu i uzbroić innych przed nadejściem redaktora z tezą czy tak zwanego dziennikarza śledczego, który nie ponosi konsekwencji  za wyrządzone szkody.

Copyright (c) eSeMedia. All rights reserved.